Bluetooth Headset BH 804 - Trådløs Bluetooth-teknologi

background image

Trådløs Bluetooth-teknologi

Trådløs Bluetooth-teknologi gør det
muligt at forbinde kompatible enheder
uden brug af kabler. Det kræves ikke, at
der er fri luftlinje mellem headsettet og
den anden enhed, men enhedernes
indbyrdes afstand må højst være
10 meter. Jo tættere headsettet og den
anden enhed er på hinanden, jo bedre er
modtageforholdene. Det optimale
anvendelsesområde er vist med mørkegrå
farve på billedet. Forbindelsen kan blive

<10m

background image

I n t r o d u k t i o n

6

udsat for forstyrrelser på grund af afstand og hindringer (vist med lysegrå
farve) eller andre elektroniske enheder.

Headsettet er kompatibelt med Bluetooth-specifikationen 2.0 + EDR, der
understøtter Headset Profile 1.1 og Hands-Free Profile 1.5. Kontakt
producenterne af andre enheder for at få at vide, om de er kompatible
med denne enhed.

background image

K o m g o d t i g a n g

7