Bluetooth Headset BH 804 - Opladning af batteriet

background image

Opladning af batteriet

Læs "Batterioplysninger" på side 17 grundigt, før batteriet oplades.

1. Sæt opladeren i en stikkontakt.

2. Hvis du vil oplade headsettet i bordholderen

(hvis den leveres sammen med headsettet), skal
du tilslutte opladerkablet til opladerstikket på
siden af bordholderen (1) og placere den
nederste del af headsettet i åbningen på
bordholderen (2). Headsettet slukkes.

Hvis du vil oplade headsettet med
opladeradapteren (hvis den leveres
sammen med headsettet), skal du tilslutte
opladerkablet til opladerstikket på
adapteren (1) og indsætte den nederste del
af headsettet i adapteren (2). Headsettet
slukkes.

1

2

1

2

background image

K o m g o d t i g a n g

9

Tip! Hvis du vil fastgøre adapteren til opladerkablet, skal du
trykke kablet fast i åbningen på adapteren.

Den røde indikator lyser under opladning. Det kan tage op til en time at
oplade batteriet helt med opladerne AC-6 og DC-6.

3. Når batteriet er fuldt opladet, lyser den grønne indikator. Fjern

headsettet fra bordholderen, eller fjern adapteren.

4. Tag opladerstikket ud af stikkontakten.

Batteriet kan også oplades via USB-porten på en kompatibel pc ved brug
af Nokias tilslutningskabel CA-101 (sælges separat). Slut den ene ende af
kablet til bordholderen eller opladeradapteren og den anden ende til
pc'ens USB-port.

Det fuldt opladte batteri har strøm til op til 4 timers taletid og op til
150 timers standbytid.

Headsettet bipper ca. en gang i minuttet, og den røde indikator blinker,
når batteriet er ved at løbe tør for strøm.