Bluetooth Headset BH 804 - Oprettelse af en binding til headsettet

background image

Oprettelse af en binding til headsettet

1. Kontrollér, at mobilenheden er tændt, og at headsettet er slukket.

2. Tænd headsettet, hvis der ikke tidligere er oprettet en binding mellem

headsettet og en enhed. Headsettet tændes i bindingstilstand, og den
blå indikator begynder at blinke hurtigt.

Hvis der tidligere har været oprettet en binding mellem headsettet og
en anden enhed, og du vil oprette en binding mellem headsettet og din
enhed, skal du sørge for, at headsettet er slukket, og derefter holde
flerfunktionstasten nede (i ca. fire sekunder), indtil den blå indikator
begynder at blinke hurtigt.

3. Aktivér enhedens Bluetooth-funktion, og indstil den til at søge efter

Bluetooth-enheder. Yderligere oplysninger finder du i
brugervejledningen til enheden.

4. Vælg headsettet (Nokia BH-804) på listen over fundne enheder.

5. Indtast 0000 for at oprette en binding og slutte headsettet til

enheden, hvis enheden anmoder om det. På nogle enheder skal du
oprette forbindelsen separat, efter at der er oprettet en binding.
Yderligere oplysninger finder du i brugervejledningen til enheden.

background image

K o m g o d t i g a n g

11

Hvis bindingen oprettes, vises headsettet i mobilenhedens menu, hvor du
kan se de Bluetooth-enheder, som aktuelt er forbundet med enheden.

Når headsettet er tilsluttet enheden, og det er klar til brug, blinker den blå
indikator langsomt.