Bluetooth Headset BH 804 - Sådan tændes og slukkes headsettet

background image

Sådan tændes og slukkes headsettet

Hold flerfunktionstasten nede i ca. to sekunder for at tænde headsettet.
Headsettet bipper, og den grønne indikator lyser et øjeblik. Headsettet
forsøger først at oprette forbindelse til den sidst anvendte mobilenhed.
Hvis der ikke kan oprettes forbindelse, forsøger headsettet at oprette
forbindelse til en af de andre forbundne enheder. Når headsettet er
tilsluttet en enhed, og det er klar til brug, blinker den blå indikator

background image

K o m g o d t i g a n g

10

langsomt. Hvis der ikke er oprettet en binding mellem headsettet og en
enhed, tændes headsettet automatisk i bindingstilstand (se Oprettelse af
en binding til headsettet på side 10).

Hold flerfunktionstasten nede i ca. fire sekunder for at slukke headsettet.
Headsettet bipper, og den røde indikator lyser kortvarigt. Hvis headsettet
ikke tilsluttes en enhed inden for ca. 30 minutter, slukkes det automatisk.