Bluetooth Headset BH 804 - Sletning af indstillinger eller nulstilling

background image

Sletning af indstillinger eller nulstilling

Hvis du vil slette bindingsindstillingerne, skal du slukke headsettet og
holde flerfunktionstasten nede (i over otte sekunder), indtil indikatoren
begynder at blinke skiftevis rødt, grønt og blåt. Når indstillingerne er
slettet, er headsettet i bindingstilstand.

Hvis headsettet holder op med at virke, selvom det er opladet, og du vil
nulstille det, skal du sætte headsettet i en oplader, som er forbundet med
en stikkontakt (se "Opladning af batteriet" på side 8). Nulstillingen
berører ikke bindingsindstillingerne.

background image

B a t t e r i o p l y s n i n g e r

17