Bluetooth Headset BH 804 - Indhold

background image

Indhold

1. Introduktion ......................... 5

Trådløs Bluetooth-teknologi............... 5

2. Kom godt i gang .................. 7

Taster og dele.......................................... 7
Opladere ................................................... 8
Opladning af batteriet.......................... 8
Sådan tændes og slukkes
headsettet ................................................ 9
Oprettelse af en binding
til headsettet........................................ 10

Afbrydelse af forbindelsen
til headsettet .................................... 11
Genoprettelse af forbindelsen
til headsettet .................................... 11
Fejlfinding.......................................... 12

3. Almindelig brug ................. 13

Placering af headsettet over øret... 13
Transport af headsettet i remmen.. 14
Opkald .................................................... 14
Justering af lydstyrken ...................... 15
Overførsel af et opkald mellem
headsettet og mobilenheden ........... 15
Sletning af indstillinger eller
nulstilling............................................... 16

4. Batterioplysninger.............. 17

Pleje og vedligeholdelse ........ 19

background image

I n t r o d u k t i o n

5