Bluetooth Headset BH 804 - 1. Sissejuhatus

background image

1. Sissejuhatus

Nokia Bluetooth-peakomplekti BH-804 abil saate vabalt ringi liikudes
helistada ja kõnedele vastata. Peakomplekti võib ühendada ühilduvate
seadmetega, mis toetavad Bluetooth-raadiosidetehnoloogiat.

Lugege see kasutusjuhend enne peakomplekti kasutamist hoolikalt läbi.
Lugege ka oma mobiiltelefoni kasutusjuhendit, mille te peakomplektiga
ühendate. Lisateavet leiate aadressilt www.nokia.com/support või
kohalikult Nokia veebisaidilt.

Toode võib sisaldada väikseid osi. Hoidke need lastele kättesaamatus
kohas.