Bluetooth Headset BH 804 - Peakomplekti sidumine

background image

Peakomplekti sidumine

1. Veenduge, et mobiiltelefon on sisse ja peakomplekt välja lülitatud.

2. Kui peakomplekt pole eelnevalt seadmega seotud, lülitage sidumiseks

peakomplekt sisse. Peakomplekt aktiveerib sidumisre¾iimi ning sinine
märgutuli hakkab kiirelt vilkuma.

Kui peakomplekt on eelnevalt seotud mõne teise seadmega, siis
sidumiseks veenduge, et peakomplekt on välja lülitatud, ja hoidke
multifunktsionaalset klahvi umbes neli sekundit all, kuni sinine
märgutuli hakkab kiirelt vilkuma.

3. Aktiveerige telefoni Bluetooth-funktsioon ja seadke see teisi

Bluetooth-seadmeid otsima. Vastavad juhised leiate seadme
kasutusjuhendist.

4. Valige leitud seadmete loendist peakomplekt (Nokia BH-804).

5. Vajadusel sisestage seadme sidumiseks ettenähtud pääsukood 0000

ja ühendage peakomplekt seadmega. Mõnes seadmes võib tekkida
vajadus pärast sidumist ühendus eraldi luua. Vastavad juhised leiate
seadme kasutusjuhendist.

background image

A l u s t a m i n e

11

Kui sidumine õnnestus, kuvatakse peakomplekt mobiilsideseadme
menüüs, kus saate vaadata praegu seotud Bluetooth-seadmeid.

Kui ühendus peakomplekti ja seadme vahel on loodud ning peakomplekt
on kasutusvalmis, hakkab aeglaselt vilkuma sinine märgutuli.