Bluetooth Headset BH 804 - Ühenduse katkestamine

background image

Ühenduse katkestamine

Peakomplekti ja mobiilsideseadme vahelise ühenduse katkestamiseks
lülitage peakomplekt välja või katkestage ühendus telefoni Bluetooth-
menüüst.

Võtke arvesse, et ühenduse katkestamiseks peakomplekti ja telefoni vahel
ei pea lõpetama nende omavahelist sidumist.