Bluetooth Headset BH 804 - Peakomplekti sisse- ja väljalülitamine

background image

Peakomplekti sisse- ja väljalülitamine

Peakomplekti sisselülitamiseks hoidke multifunktsionaalset klahvi umbes
kaks sekundit all. Peakomplekt piiksub ja roheline märgutuli süttib. Esmalt
püüab peakomplekt ühenduse luua viimati kasutatud mobiilseadmega,
kui ühenduse loomine nurjub, siis seotud seadmega. Kui ühendus
peakomplekti ja seadme vahel on loodud ning peakomplekt on
kasutusvalmis, hakkab aeglaselt vilkuma sinine märgutuli. Kui
peakomplekt pole seadmega seotud, käivitub automaatselt sidumisre¾iim
(vt "Peakomplekti sidumine" lk 10).

background image

A l u s t a m i n e

10

Peakomplekti väljalülitamiseks hoidke multifunktsionaalset klahvi umbes
neli sekundit all. Peakomplekt annab piiksuga märku ja hetkeks süttib
punane märgutuli. Kui peakomplekti ei ühendata 30 minuti jooksul
seadmega, lülitub see automaatselt välja.