Bluetooth Headset BH 804 - Tõrkeotsing

background image

Tõrkeotsing

Kui peakomplekti ja mobiilsideseadme ühendamine ei õnnestu, siis
veenduge, et oleks täidetud järgmised tingimused.

• Peakomplekt on laetud, sisse lülitatud ja teie seadmega seotud.

• Bluetooth-funktsioon on seadmes aktiveeritud.

• Peakomplekt pole seadmest kaugemal kui 10 meetrit (33 jalga) ning

peakomplekti ja seadme vahel pole takistusi, näiteks seinu või teisi
elektroonikaseadmeid.

background image

T a v a k a s u t u s

13