Bluetooth Headset BH 804 - Kõne suunamine peakomplektist mobiilsideseadmesse ja vastupidi

background image

mobiilsideseadmesse ja vastupidi

Kõne suunamiseks peakomplektist sellega ühendatud seadmesse hoidke
multifunktsionaalset klahvi neli sekundit all (peakomplekt lülitub välja);
võite kasutada ka seadme klahve.

background image

T a v a k a s u t u s

16

Kõne suunamiseks tagasi peakomplekti lülitage peakomplekt sisse (ja
ühendage see seotud seadmega) või hoidke multifunktsionaalset klahvi
umbes kaks sekundit all (kui peakomplekt on sisse lülitatud).