Bluetooth Headset BH 804 - HF-laitteen asettaminen korvalle

background image

HF-laitteen asettaminen korvalle

HF-laitteessa on korvasanka, jonka avulla voit sovittaa laitteen hyvin
korvalle.

Jos haluat käyttää HF-laitetta ilman korvasankaa, työnnä kuuloke
varovasti korvaasi (1) ja suuntaa HF-laite suutasi kohti.

Kun haluat käyttää korvasankaa HF-laitteessa, aseta korvasangan pidike
kuulokkeen juuressa olevaan vastakkeeseen (2) ja korvasanka pidikkeessä
olevaan aukkoon (3). Jos haluat käyttää HF-laitetta oikealla korvalla,
kierrä korvasankaa siten, että se on Nokian logon oikealla puolella. Liu'uta
korvasanka korvan taakse (4) ja säädä korvasangan pituus työntämällä tai
vetämällä sankaa. Työnnä kuuloke varovasti korvaan ja suuntaa kuuloke
suutasi kohti (5).

Jos haluat käyttää HF-laitetta vasemmalla korvalla, kierrä korvasankaa
siten, että se on Nokian logon vasemmalla puolella (6).

1

2

3

4

5

background image

P e r u s k ä y t t ö

14

Irrota korvasanka vetämällä se varovasti HF-laitteesta.