Bluetooth Headset BH 804 - 4. Tietoa akuista

background image

4. Tietoa akuista

Tässä laitteessa on sisäinen uudelleenladattava akku, jota ei voi irrottaa. Älä yritä
irrottaa akkua laitteesta, koska laite voi vahingoittua. Akku voidaan ladata ja purkaa
satoja kertoja, mutta lopulta se kuluu loppuun. Lataa akku vain tämän laitteen kanssa
käytettäväksi tarkoitetulla Nokian hyväksymällä laturilla. Hyväksymättömän laturin
käyttö voi aiheuttaa tulipalo-, räjähdys- tai vuotoriskin tai muita vaaratilanteita.

Jos akkua käytetään ensimmäisen kerran tai jos sitä ei ole käytetty pitkään aikaan,
lataus on ehkä aloitettava kytkemällä laturi laitteeseen, irrottamalla se ja kytkemällä
se sitten laitteeseen uudelleen. Jos akku on täysin tyhjä, voi kestää useita minuutteja,
ennen kuin latauksen merkkivalo syttyy.

Irrota laturi pistorasiasta ja laitteesta, kun laturia ei käytetä. Älä jätä täyteen ladattua
akkua kytketyksi laturiin, koska ylilataaminen voi lyhentää sen käyttöikää. Jos täyteen
ladattua akkua ei käytetä, lataus purkautuu itsestään ajan myötä.

Pyri aina pitämään akku +15 °C:n ja +25 °C:n välisessä lämpötilassa. Äärilämpötilat
vähentävät akun tehoa ja käyttöaikaa. Laite, jossa on kuuma tai kylmä akku, ei ehkä
tilapäisesti toimi. Akkujen toimintakyky on erityisen alhainen reilusti alle 0 °C:n
lämpötiloissa.

Älä heitä akkuja tuleen, koska ne voivat räjähtää. Myös vahingoittunut akku voi
räjähtää.

Älä koskaan käytä vahingoittunutta laturia.

Tärkeää: Akulle ilmoitettu puheaika ja valmiusaika ovat vain arvioita ja
vaihtelevat verkko-olosuhteiden, käytettyjen toimintojen, akun iän ja
kunnon, akun käyttölämpötilojen ja monien muiden tekijöiden mukaan.

Laitteen käyttäminen puheluihin vaikuttaa myös laitteen valmiusaikaan. Vastaavasti
laitteen pitäminen päällä ja valmiustilassa vaikuttaa sen puheaikaan.

background image

H u o l t o - o h j e i t a

18