Bluetooth Headset BH 804 - De hoofdtelefoon in- of uitschakelen

background image

De hoofdtelefoon in- of uitschakelen

U schakelt de hoofdtelefoon in door de multifunctietoets ongeveer
2 seconden ingedrukt te houden. U hoort dan een geluidssignaal en het
groene indicatorlampje gaat branden. De hoofdtelefoon probeert eerst om

background image

A a n d e s l a g

10

verbinding te maken met het als laatste gebruikte mobiele apparaat. Als
deze verbinding niet tot stand kan worden gebracht, probeert de
hoofdtelefoon verbinding te maken met een van de andere gekoppelde
apparaten. Wanneer de hoofdtelefoon is verbonden met een apparaat en
klaar is voor gebruik, knippert het blauwe indicatorlampje langzaam. Als
de hoofdtelefoon niet aan een apparaat is gekoppeld, wordt automatisch
de koppelingsmodus geactiveerd (zie De hoofdtelefoon koppelen op
pagina 10).

U schakelt de hoofdtelefoon uit door de multifunctietoets ongeveer
4 seconden ingedrukt te houden. Er klinkt een geluidssignaal en het rode
indicatielampje licht kort op. Als de hoofdtelefoon niet binnen circa
30 minuten met een apparaat is verbonden, schakelt de hoofdtelefoon
zichzelf automatisch uit.