Bluetooth Headset BH 804 - Opnieuw verbinding met de hoofdtelefoon maken

background image

Opnieuw verbinding met de hoofdtelefoon maken

Als u de verbinding tussen de hoofdtelefoon en het mobiele apparaat
verbreekt, kunt u de verbinding weer tot stand brengen zonder de
hoofdtelefoon uit en weer in te schakelen. Hiervoor houdt u de
multifunctietoets gedurende ongeveer 2 seconden ingedrukt. In plaats
hiervan kunt u de verbinding ook herstellen vanuit het Bluetooth-menu
van het mobiele apparaat.

Mogelijk kunt u het mobiele apparaat zodanig instellen dat de
hoofdtelefoon er automatisch verbinding mee maakt. Als u deze functie in
een Nokia-apparaat wilt activeren, wijzigt u de instellingen voor
gekoppelde apparaten in het Bluetooth-menu.