Bluetooth Headset BH 804 - Problemen oplossen

background image

Problemen oplossen

Als het niet lukt om een verbinding tot stand te brengen tussen de
hoofdtelefoon en het mobiele apparaat, gaat u als volgt te werk:

• Controleer of de batterij van de hoofdtelefoon geladen is en of de

hoofdtelefoon is ingeschakeld en aan het apparaat is gekoppeld.

• Controleer op het apparaat of de Bluetooth-functie actief is.

• Zorg dat de hoofdtelefoon zich binnen 10 meter van het apparaat

bevindt en dat er zich geen storende obstakels tussen de
hoofdtelefoon en het apparaat bevinden, zoals muren of elektronische
apparatuur.

background image

A l g e m e n e g e b r u i k s i n s t r u c t i e s

13