Bluetooth Headset BH 804 - Een oproep overschakelen tussen de hoofdtelefoon en het mobiele apparaat

background image

hoofdtelefoon en het mobiele apparaat

Als u een oproep van de hoofdtelefoon naar het verbonden apparaat wilt
doorschakelen, houdt u de multifunctietoets circa 4 seconden ingedrukt
(zodat de hoofdtelefoon wordt uitgeschakeld), of gebruikt u de toetsen op
het apparaat.

Als u de oproep wilt terugschakelen naar de hoofdtelefoon, schakelt u de
hoofdtelefoon weer in (en verbindt u deze weer met het gekoppelde
apparaat), of houdt u de multifunctietoets ongeveer 2 seconden
ingedrukt (als de hoofdtelefoon is ingeschakeld).