Bluetooth Headset BH 804 - Gesprekken

background image

Gesprekken

Wanneer er een verbinding tot stand is gebracht tussen de hoofdtelefoon
en het mobiele apparaat, kunt u met het mobiele apparaat bellen zoals u
dat gewend bent. Tijdens een gesprek knippert het indicatorlampje blauw.

Als u het laatst gebelde nummer opnieuw wilt kiezen (indien het mobiele
apparaat nummerherhaling via de hoofdtelefoon ondersteunt), drukt u
tweemaal op de multifunctietoets wanneer u niet in gesprek bent.

Als u spraakgestuurde nummerkeuze wilt activeren (indien het mobiele
apparaat deze functie via de hoofdtelefoon ondersteunt), houdt u (terwijl
u niet in gesprek bent) de multifunctietoets ongeveer 2 seconden
ingedrukt totdat de spraakgestuurde nummerkeuze op het mobiele
apparaat wordt gestart. Volg daarna de specifieke instructies voor het
mobiele apparaat die u vindt in de gebruikershandleiding van het
apparaat.

Wanneer u een oproep ontvangt, knippert het indicatorlampje snel blauw
en hoort u in de hoofdtelefoon een beltoon. U beantwoordt de oproep
door op de multifunctietoets te drukken of door de toetsen van het
mobiele apparaat te gebruiken. Als u de oproep wilt weigeren, drukt u
tweemaal op de multifunctietoets of gebruikt u de betreffende toetsen
van het mobiele apparaat.

Wanneer u het gesprek wilt beëindigen, drukt u op de multifunctietoets of
gebruikt u de betreffende toetsen van het mobiele apparaat.