Bluetooth Headset BH 804 - 4. Informatie over de batterij

background image

4. Informatie over de batterij

Dit apparaat heeft een interne oplaadbare batterij die niet kan worden verwijderd.
Probeer de batterij niet uit het apparaat te verwijderen, want hierdoor kunt u het
apparaat beschadigen. De batterij kan honderden keren worden geladen, maar na
verloop van tijd treedt slijtage op. Laad de batterij alleen opnieuw op met laders die
door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met dit apparaat. Het gebruik van een
niet-goedgekeurde lader leidt tot risico's van brand, explosie, lekkage of andere
gevaren.

Als u een batterij voor de eerste keer gebruikt of als u de batterij langere tijd niet
hebt gebruikt, is het mogelijk dat u de lader moet aansluiten, ontkoppelen en weer
opnieuw aansluiten om het laden te starten. Als de batterij helemaal leeg is, kan
het enkele minuten duren voordat het indicatorlampje gaat branden.

Neem de lader uit het stopcontact wanneer u deze niet gebruikt. Verwijder de lader
wanneer de batterij volledig is opgeladen, omdat de levensduur van de batterij kan
afnemen wanneer deze wordt overladen. Als een volledig geladen batterij niet
wordt gebruikt, loopt deze na verloop van tijd automatisch leeg.

Probeer de batterij te bewaren op een temperatuur tussen 15°C en 25°C. Bij
extreme temperaturen nemen de capaciteit en de levensduur van de batterij af. Een
apparaat met een warme of koude batterij kan gedurende enige tijd onbruikbaar
zijn. De batterijprestaties zijn met name beperkt in temperaturen die ver onder het
vriespunt liggen.

Gooi batterijen niet in het vuur. De batterijen kunnen dan ontploffen. Batterijen
kunnen ook ontploffen als deze beschadigd zijn.

Gebruik nooit een beschadigde lader.

background image

I n f o r m a t i e o v e r d e b a t t e r i j

18

Belangrijk: De vermelde gespreks- en standby-tijden voor een batterij
zijn slechts een indicatie. De feitelijke gebruiksduur is afhankelijk van
netwerkcondities, de gebruikte functies, de leeftijd en de conditie van de

batterij, de temperaturen waaraan de batterij is blootgesteld en vele andere
factoren. De tijd dat een apparaat wordt gebruikt voor gesprekken, heeft invloed op
de standby-tijd. Op dezelfde manier heeft de tijd dat het apparaat is ingeschakeld
en in de standby-stand staat, ook invloed op de beschikbare gesprekstijd.

background image

V e r z o r g i n g e n o n d e r h o u d

19