Bluetooth Headset BH 804 - Trådløs Bluetooth-teknologi

background image

Trådløs Bluetooth-teknologi

Med trådløs Bluetooth-teknologi kan du
koble sammen kompatible enheter uten å
bruke kabler. Det er ikke nødvendig med
fri siktlinje mellom headsettet og den
andre enheten, men avstanden mellom
enhetene bør ikke være mer enn 10
meter. Jo nærmere headsettet og den
andre enheten er, desto bedre er ytelsen.
Det optimale driftsområdet vises i grått
på bildet. Tilkoblingen kan utsettes for

<10m

background image

I n t r o d u k s j o n

6

forstyrrelser pga. avstand og hindringer (vist i lys grå farge) eller andre
elektroniske enheter.

Headsettet er kompatibelt med Bluetooth-spesifikasjonen 2.0 + EDR som
støtter Headset Profile 1.1 og Hands-free Profile 1.5. Ta kontakt med
produsentene av andre enheter for å fastslå kompatibiliteten med denne
enheten.

background image

K o m m e i g a n g

7