Bluetooth Headset BH 804 - Sammenkoble headsettet

background image

Sammenkoble headsettet

1. Forsikre deg om at mobilenheten er på og at headsettet er av.

2. Hvis du vil sammenkoble headsettet og det ikke har vært

sammenkoblet med en enhet tidligere, slår du det på. Headsettet går
til sammenkoblingsmodus, og indikatorlampen blinker blått i raskt
tempo.

Hvis du vil sammenkoble headsettet og det har vært sammenkoblet
med en annen enhet tidligere, forsikrer du deg om at headsettet er
slått av og holder inne flerfunksjonstasten (i cirka 4 sekunder) til
indikatorlampen begynner å blinke blått i raskt tempo.

3. Aktiver Bluetooth-funksjonen på enheten og angi at den skal søke

etter Bluetooth-enheter. Se i brukerhåndboken for enheten hvis du vil
ha mer informasjon.

4. Velg headsettet (Nokia BH-804) fra listen over enhetene som er

funnet.

5. Skriv inn 0000 for å sammenkoble og koble headsettet til enheten,

hvis enheten ber deg om å gjøre det. Med enkelte enheter må
tilkoblingen opprettes separat etter sammenkoblingen. Se i
brukerhåndboken for enheten hvis du vil ha mer informasjon.

background image

K o m m e i g a n g

11

Hvis sammenkoblingen var vellykket, vises headsettet i menyen på
mobilenheten der du kan se de sammenkoblede Bluetooth-enhetene.

Når headsettet er koblet til en enhet og er klart til bruk, blinker
indikatorlampen blått i sakte tempo.