Bluetooth Headset BH 804 - Koble til headsettet igjen

background image

Koble til headsettet igjen

Hvis du kobler headsettet fra mobilenheten, kan du koble headsettet til
enheten igjen å slå headsettet av og så på. Hold inne
flerfunksjonsknappen i cirka 2 sekunder eller gjør tilkoblingen i
Bluetooth-menyen på enheten.

Du vil kanskje kunne angi at mobilenheten skal kobles til headsettet
automatisk. Hvis du vil aktivere denne funksjonen i en Nokia-enhet, går
du til Bluetooth-menyen og endrer innstillinger for den sammenkoblede
enheten.

background image

K o m m e i g a n g

12