Bluetooth Headset BH 804 - Anrop

background image

Anrop

Du ringer ved å bruke mobilenheten på vanlig måte når
headsettet er koblet til telefonen. Indikatorlampen blinker blått under
samtalen.

Hvis du vil ringe opp igjen det nummeret du ringte sist (hvis mobilenheten
støtter denne funksjonen med headsettet), og det ikke allerede er en aktiv
samtale, trykker du to ganger på multifunksjonsknappen.

6

background image

G r u n n l e g g e n d e b r u k

15

Hvis du vil aktivere stemmeoppringing (hvis mobilenheten støtter denne
funksjonen med headsettet), og det ikke allerede er en aktiv samtale,
holder du inne flerfunksjonsknappen i ca. 2 sekunder helt til mobilenheten
begynne stemmeoppringingen. Deretter fortsetter du som beskrevet i
enhetens brukerhåndbok.

Når du mottar en samtale, blinker indikatorlampen blått i raskt tempo, og
du hører en ringetone gjennom headsettet. Du besvarer et anrop ved å
trykke på flerfunksjonstasten, eller ved å bruke tastene på mobilenheten.
Du avviser et anrop ved å trykke to ganger på flerfunksjonstasten, eller
ved å bruke tastene på mobilenheten.

Du avslutter en samtale ved å trykke på flerfunksjonstasten, eller ved å
bruke tastene på mobilenheten.