Bluetooth Headset BH 804 - Plassere headsettet på øret

background image

Plassere headsettet på øret

Headsettet leveres med en ørekrok som du kan bruke for at det skal sitte
bedre på øret.

Hvis du skal bruke headsettet uten ørekroken, skyver du ørepluggen
forsiktig inn i øret (1) slik at headsettet peker mot munnen.

Hvis du vil bruke headsettet med ørekroken, plasserer du ørekrokholderen i
det lille sporet på basen til ørepluggen (2) og setter ørekroken inn i
åpningen på holderen (3). Hvis du vil bruke headsettet på høyre øre, roterer
du ørekroken slik at kroken er til høyre for Nokia-logoen. Plasser ørekroken
over øret (4), og skyv eller dra ørekroken for å justere lengden. Skyv
ørepluggen forsiktig inn i øret slik at headsettet peker mot munnen (5).

Hvis du vil bruke headsettet på venstre øre, roterer du ørekroken slik at
kroken er til venstre for Nokia-logoen (6).

1

2

3

4

5

background image

G r u n n l e g g e n d e b r u k

14

Du tar av ørekroken ved å trekke den forsiktig løs fra headsettet.