Bluetooth Headset BH 804 - Koppla ur headsetet

background image

Koppla ur headsetet

Om du vill koppla bort headsetet från den mobila enheten stänger du av
headsetet eller kopplar bort det via enhetens Bluetooth-meny.

Du behöver inte ta bort ihopkopplingen med headsetet för att koppla ur
det.