Bluetooth Headset BH 804 - Ladda batteriet

background image

Ladda batteriet

Läs "Information om batteriet" på sidan 17 innan du laddar batteriet.

1. Anslut laddaren till ett nätuttag.

2. Om du vill ladda headsetet i bordsstället (om

headsetet levereras med ett sådant) ansluter du
laddarkabeln till laddningskontakten på sidan
av bordsstället (1) och placerar headsetets
nedre del på avsedd plats på bordsstället (2).
Headsetet stängs av.

Om du vill ladda headsetet med
laddaradaptern (om headsetet levereras
med en sådan) ansluter du laddarkabeln till
laddningskontakten på adaptern (1) och
för in headsetets nedre del i adaptern (2).
Headsetet stängs av.

1

2

1

2

background image

K o m m a i g å n g

9

Tips: Tryck in kabeln på avsedd plats på adaptern om du vill att
adaptern ska vara fäst vid laddarkabeln.

Den röda indikatorlampan lyser under laddning. Det kan ta upp till en
timme att ladda batteriet helt med laddaren AC-6 eller DC-6.

3. När batteriet är fulladdat tänds den gröna indikatorlampan. Ta bort

headsetet från bordsstället eller ta bort adaptern.

4. Koppla bort laddaren från nätuttaget.

Du kan även ladda batteriet via USB-porten på en kompatibel dator med
Nokia anslutningskabel CA-101 (säljs separat). Anslut ena änden av
kabeln till bordsstället eller laddarkontakten och den andra änden till
USB-porten på datorn.

När batteriet är fulladdat har du ca 4 timmars samtalstid eller upp till
150 timmar i passningsläge.

När batteriet är urladdat avger headsetet en ljudsignal ungefär en gång i
minuten och den röda indikatorn blinkar.