Bluetooth Headset BH 804 - Slå på och stänga av headsetet

background image

Slå på och stänga av headsetet

Slå på headsetet genom att hålla flerfunktionsknappen intryckt under ca
2 sekunder. Headsetet piper och den gröna indikatorlampan lyser.
Headsetet försöker först ansluta till den senast använda mobila enheten
och sedan, om anslutningen misslyckas, till någon av de andra
ihopkopplade enheterna. När headsetet är anslutet till en enhet och klart
att använda blinkar den blå indikatorlampan långsamt. Om headsetet inte
har kopplats ihop med någon enhet går det automatiskt in i

background image

K o m m a i g å n g

10

ihopkopplingsläge (se Koppla ihop headsetet med andra enheter,
sidan 10).

Slå av headsetet genom att hålla flerfunktionsknappen intryckt under ca
4 sekunder. Headsetet piper och den röda indikatorlampan lyser en kort
stund. Om headsetet inte ansluts till en enhet inom ca 30 minuter stängs
det av automatiskt.