Bluetooth Headset BH 804 - Radera eller återställa inställningarna

background image

Radera eller återställa inställningarna

Om du vill radera alla inställningar för hopkoppling på headsetet stänger
du av headsetet och håller samtidigt flerfunktionsknappen intryckt (mer
än 8 sekunder) tills de röda, gröna och blå indikatorlamporna börjar blinka
växelvis. Headsetet går in i ihopkopplingsläget när inställningarna
raderats.

Om headsetet slutar fungera trots att det är laddat och du vill återställa
det, ansluter du headsetet till en laddare som sitter i ett nätuttag (se
"Ladda batteriet", sidan 8). Återställningen raderar inte
hopkopplingsinställningarna.

background image

I n f o r m a t i o n o m b a t t e r i e t

17