Bluetooth Headset BH 804 - Samtal

background image

Samtal

Använd den mobila enheten som vanligt om du vill ringa
ett samtal när headsetet är anslutet till enheten. Den blå indikatorn
blinkar under samtalet.

6

background image

A n v ä n d n i n g

15

Om du vill ringa upp det senast uppringda numret igen (om den mobila
enheten har stöd för funktionen med headsetet) trycker du två gånger på
flerfunktionsknappen i passningsläge.

Om du vill aktivera röstuppringning (om den mobila enheten har stöd för
funktionen med headsetet) håller du flerfunktionsknappen intryckt i ca
2 sekunder tills den mobila enheten börjar röstuppringningen. Fortsätt
sedan enligt anvisningarna i enhetens handbok.

När telefonen ringer blinkar den blå indikatorlampan snabbt och en
ringsignal hörs i headsetet. Om du vill besvara samtalet trycker du på
flerfunktionsknappen eller använder knapparna på den mobila enheten.
Om du vill avvisa samtalet trycker du två gånger på flerfunktionsknappen
eller använder knapparna på den mobila enheten.

Om du vill avsluta samtalet trycker du på flerfunktionsknappen eller
använder knapparna på den mobila enheten.