Bluetooth Headset BH 804 - Växla ett samtal mellan headsetet och den mobila enheten

background image

Växla ett samtal mellan headsetet och den mobila

enheten

Om du vill växla ett samtal från headsetet till en ansluten enhet håller du
flerfunktionsknappen intryckt i ca 4 sekunder (headsetet stängs av) eller
använder knapparna på enheten.

background image

A n v ä n d n i n g

16

Om du vill växla samtalet tillbaka till headsetet slår du på headsetet (och
ansluter det till den hopkopplade enheten) eller håller
flerfunktionsknappen intryckt ca 2 sekunder (när headsetet är påslaget).