Bluetooth Headset BH 804 - 4. Information om batteriet

background image

4. Information om batteriet

Enheten har ett inbyggt, laddningsbart batteri som inte kan tas bort. Försök inte att ta
bort batteriet från enheten eftersom det kan medföra att enheten skadas. Batteriet kan
laddas och laddas ur hundratals gånger, men så småningom har det tjänat ut. Ladda
endast batterierna med laddare som är godkända av Nokia och avsedda för enheten.
Om du använder en icke godkänd laddare kan det medföra risk för brand, explosion,
läckage eller andra faror.

Om ett batteri används för första gången eller om batteriet inte har använts på länge
kan det vara nödvändigt att ansluta laddaren och sedan koppla ur och återkoppla den
för att starta laddningen. Om batteriet är helt urladdat kan det ta några minuter innan
laddningsindikatorn visas.

Koppla bort laddaren från eluttaget och enheten när den inte används. Lämna inte ett
fulladdat batteri i laddaren eftersom överladdning kan förkorta batteriets livslängd. Ett
fulladdat batteri som inte används laddas så småningom ur.

Försök alltid förvara batteriet mellan 15 °C och 25 °C. Vid extrema temperaturer
minskar batteriets kapacitet och livslängden förkortas. En enhet med för varmt eller
kallt batteri kan tillfälligt sluta fungera. Batteriernas prestanda är särskilt begränsade i
temperaturer långt under -0 °C.

Kasta aldrig batterier i öppen eld eftersom de riskerar att explodera. Även skadade
batterier riskerar att explodera.

Använd aldrig en skadad laddare.

Viktigt! Batteriets samtals- och passningstid är bara uppskattningar och
beror på nätverksförhållanden, vilka funktioner som används, batteriets ålder
och tillstånd, vilka temperaturer batteriet utsätts för och många andra

faktorer. Den tid enheten används för samtal påverkar passningstiden. På samma sätt
påverkas samtalstiden av hur länge enheten är påslagen och i passningsläge.

background image

S k ö t s e l o c h u n d e r h å l l

18