Bluetooth Headset BH 804 - Innehåll

background image

Innehåll

1. Inledning............................... 5

Trådlös Bluetooth-teknik ..................... 5

2. Komma igång ....................... 7

Knappar och delar.................................. 7
Laddare ..................................................... 8
Ladda batteriet ....................................... 8
Slå på och stänga av headsetet......... 9
Koppla ihop headsetet med
andra enheter....................................... 10

Koppla ur headsetet........................ 11
Återansluta headsetet.................... 11
Felsökning.......................................... 12

3. Användning ........................ 13

Placera headsetet på örat................. 13
Bära headsetet i remmen.................. 14
Samtal .................................................... 14
Ställa in ljudvolymen ......................... 15
Växla ett samtal mellan headsetet
och den mobila enheten ................... 15
Radera eller återställa
inställningarna..................................... 16

4. Information om batteriet .. 17

Skötsel och underhåll ............ 18

background image

I n l e d n i n g

5